Retourneren

Retourneren

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U kunt onbeschadigde artikelen binnen 14 dagen retourneren naar:

Spellen Expert
Kruissteeg 2-b
1211 DE Hilversum

Retourzendingen zijn voor risico van de koper.
Dit houdt in dat Vendetta niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.
Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

De retour verzendkosten zijn voor de koper.